Dotacje Unijne

Przedsiębiorstwo MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE” uzyskało grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/29.

CEL PROJEKTU:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań procesowych w zakresie zarządzania projektami budowlanymi  poprzez przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych dotyczących obszaru zarządzania projektami budowlanymi w zakresie:

  • wyznaczenia łańcucha wartości w tym identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych,
  • określenia procesów biznesowych w obszarze zarządzania projektami i budżetowania,
  • wyznaczenia struktury organizacyjnej,
  • identyfikacji interesariuszy,
  • sporządzenia przykładowych szablonów projektów,

Prace badawczo rozwojowe będą uwzględniać konkretne propozycje dotyczące kierunku rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzenia i wykorzystania nowych, innowacyjnych rozwiązań procesowych/metodyki oraz technologii w organizacji Wnioskodawcy.

Wkład Funduszy Europejskich:  90.000,00 PLN

Przedsiębiorstwo MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE” uzyskało grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/127.

CEL PROJEKTU:

Projekt rozwojowy ma na celu opracowanie i stworzenie w wyniku prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez jednostkę naukową prototypu inwertera do współpracy z instalacją fotowoltaiczną w celu możliwości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej – słonecznej. Inwerter będzie wykorzystywany jako element mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznej) stosowanej w budynkach jednorodzinnych.

Wkład Funduszy Europejskich:  88.800,00 PLN

Przedsiębiorstwo MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE” uzyskało grant na realizację projektu pt. Automatyzacja procesów projektowych dzięki wdrożeniu technologii Autodesk, Architecture, Engieering and Construction Collection w ramach Projektu ARP S.A – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o powierzenie grantu nr. SOI/TT/11/2020.

CEL PROJEKTU:

Przedsięwzięcie dotyczy wprowadzenia na poziomie przedsiębiorstwa innowacji procesowej, poprzez nabycie wartości niematerialno i prawnych w postaci produktu jakim jest oprogramowanie Architecture, Engineering and Construction Collection. Technologia stanowi kolekcję narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych oraz stworzenie ich cyfrowego brata. Zestaw narzędzi uwzględnia możliwość stworzenia wizualizacji produktu, przeprowadzenia symulacji zarówno funkcjonalnej jak i strukturalnej działania budynku/produktu oraz zawiera podstawowe narzędzia komunikacyjne pozwalające na pracę grupową, co jest istotne ze względu na specyfikę usług projektowych oferowanych przez przedsiębiorstwo. Opisywany zestaw narzędzi powala na pełną analizę architektoniczną i inżynierską oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAE/PDM zgodnie z innowacyjną ideologią BIM (Building Information Modeling) czyli koncepcją modelowania informacji o budynku.
Inwestycja przyczyni się do:
• unowocześnienia, zmodyfikowania, zoptymalizowania i usprawnienia procesu świadczenia usług w zakresie projektowania alternatywnych źródeł grzewczych, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji;
• oszczędności w budżecie i zysku danego projektu dzięki optymalizacji usługi projektowej;
• efektywnej pracy projektantów;
• wzrostu sprzedaży;
• wzrostu przychodów;
• wzrostu zatrudnienia;
Wartość projektu: 263 554,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 149 990,40 zł

 

Przedsiębiorstwo Orignalblanc Sp. z o. o. uzyskało grant na realizację projektu „Automatyzacja procesów projektowych dzięki wdrożeniu technologii Autodesk, Architecture, Engineering and Construction Collection” w ramach projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o powierzenie grantu nr. SOI/TT/28/2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wprowadzenie na poziomie przedsiębiorstwa innowacji procesowej, poprzez nabycie wartości niematerialno i prawnych w postaci produktu jakim jest oprogramowanie Architecture, Engineering and Construction Collection, czyli zestawu kolekcji narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych oraz stworzenie ich cyfrowego brata. Technologia powala na pełną analizę architektoniczną i inżynierską oraz wykonanie dokumentacji projektowej oraz techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAE/PDM zgodnie z innowacyjną ideologią BIM (Building Information Modeling) czyli koncepcją modelowania informacji o budynku.
Inwestycja przyczyni się do:
• Unowocześnienia, zmodyfikowania, zoptymalizowania i usprawnienia procesu świadczenia usług w zakresie projektowania alternatywnych źródeł grzewczych, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji;
• Oszczędności w budżecie i zysku danego projektu dzięki optymalizacji usługi projektowej;
• Efektywnej pracy projektantów;
• Wzrostu sprzedaży;
• Wzrostu przychodów;
• Wzrostu zatrudnienia.
Wartość projektu: 263 554,56 zł
Wkład funduszy europejskich: 149 990,40 zł 

 

© White Moose
Aktualizacja 2021