White Moose

Dotacje UE

Przedsiębiorstwo MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE” uzyskało grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/29.

CEL PROJEKTU:

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań procesowych w zakresie zarządzania projektami budowlanymi  poprzez przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych dotyczących obszaru zarządzania projektami budowlanymi w zakresie:

  • wyznaczenia łańcucha wartości w tym identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych,
  • określenia procesów biznesowych w obszarze zarządzania projektami i budżetowania,
  • wyznaczenia struktury organizacyjnej,
  • identyfikacji interesariuszy,
  • sporządzenia przykładowych szablonów projektów,

Prace badawczo rozwojowe będą uwzględniać konkretne propozycje dotyczące kierunku rozwoju przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzenia i wykorzystania nowych, innowacyjnych rozwiązań procesowych/metodyki oraz technologii w organizacji Wnioskodawcy.

Wkład Funduszy Europejskich:  90.000,00 PLN

Przedsiębiorstwo MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE” uzyskało grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”, umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/127.

CEL PROJEKTU:

Projekt rozwojowy ma na celu opracowanie i stworzenie w wyniku prac badawczo rozwojowych prowadzonych przez jednostkę naukową prototypu inwertera do współpracy z instalacją fotowoltaiczną w celu możliwości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej – słonecznej. Inwerter będzie wykorzystywany jako element mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznej) stosowanej w budynkach jednorodzinnych.

Wkład Funduszy Europejskich:  88.800,00 PLN

© White Moose
Aktualizacja 2020